Systeem C+

Ventilatiesysteem C+ is ideaal voor renovatieprojecten. Een nageïsoleerde woning die voorzien is van nieuwe, luchtdichte ramen en deuren, heeft net zoals nieuwbouw een ventilatiesysteem nodig. Het huis kan immers niet meer ventileren langs de kieren en spleten, zoals bij het oude buitenschrijnwerk nog het geval was. Zonder ventilatie zou een muf en vochtig binnenklimaat ontstaan met condens en schimmel tot gevolg. 

Is er te weinig ruimte voor systeem D, is systeem C+ te overwegen: daarbij vindt de afzuiging plaats in de zogenaamde "vochtige" ruimtes: dus badkamer, keuken en toilet. De luchttoevoer echter gebeurt niet via een tweede buizenstelsel - zoals bij systeem D - maar door discrete verluchtingsroostertjes, meestal aan de ramen.  

Voordelen:

  • nagenoeg hetzelfde verluchtingscomfort zonder tocht, zoals bij systeem D
  • ruimtebesparing: slechts één buizenstelsel nodig, ook de verluchtingsunit is fors kleiner doordat er geen warmtewisselaar nodig is
  • lagere installatiekosten door de eenvoudigere verluchtingsunit en het ontbreken van een tweede buizenstelsel
  • bij systeem C+ is er een vraaggestuurde regeling, die ontbreekt bij systeem C: een sensor zal vochtgehalte en CO2-gehalte bewaken en de installatie hoger doen draaien na een douche of als er veel mensen aanwezig zijn 

Het eenvoudigere systeem heeft echter ook een nadeel: er vindt geen recuperatie van warmte plaats zoals bij systeem D, waar een warmtewisselaar de aangevoerde lucht opwarmt met de energie die ontrokken is aan de afvoerlucht. Dat is dus een energieverlies in de koudere maanden, maar meestal beperkt in verhouding tot de totale energiebehoefte van een gerenoveerde woning. 

Volledige installatie of doe-het-zelf 

De dimensionering van een ventilatiesysteem C berekenen we zorgvuldig, we stellen een verlegplan en boorplan op. Onze vakmensen komen alles installeren, tenzij u een handige harry bent: u krijgt dan de installatie als bouwpakket met de nodige uitleg. Bent u klaar, komt onze specialist ter plaatse om alles na te kijken en in gebruik te nemen.

Doe-het-zelf ventilatie

Bouwers of verbouwers die handig zijn, kunnen met begeleiding zelf hun ventilatiesysteem installeren. We voorzien een verlegplan, komen het materiaal brengen en geven de nodige uitleg. Na controle nemen we de installatie in gebruik en regelen we ze af. Lees hier meer »

 

Ventilatie C+ of D? Vraag een offerte!